• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Културни стереотипи

Во текот на мај 2019. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, реализираа активности во рамки на темата “Културни стереотипи”. За реализација на оваа активност, учениците работеа...

Грижата за другите е грижа за себе

На 21. март 2019. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, реализираа две активности во рамки на темата “Грижата за другите е грижа за себе”. Во рамки темата се одвиваа две...

Моите чувства

На 13. февруари 2019. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, реализираа работилница во рамки на темата “Моите чувства” на секцијата “Јас и другите”. На оваа работилница која се...

Работилница на тема “Соработка”

Во јануари 2019. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, реализираа работилница во рамки на темата “Соработка” на секцијата “Јас и другите”. Учениците дискутираа за соработката...

Работилница за Нова Година

Во декември 2018. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, спроведоа креативна работилница во рамки на секцијата "Јас и другите". Креативната работилница беше реализирана со...

Училиште без насилство

Во ноември 2018 година, училишен психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ со учениците од втора година спроведе активности во рамките на месечната тема Конфликти, како дел од секцијата Јас и другите. За реализација на оваа активност,...

Се грижиме за миленичињата

На 23 и 24 април 2018 година, училишниот психолог Светлана Аспровска-Тодоровиќ ја спроведе априлската работилница заедно со учениците вклучени во Нансен проектните активности. Бидејќи поголемиот дел од учениците се грижат за...

Мартовски работилници

На 5-ти и 6-ти март, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ организираше креативни активности и работилници со учениците вклучени во Нансен проектните активности. Темата на работилниците беше во духот на 8-ми март, и со цел да се...