• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Игри со имиња

На 1 ноември, 2017 година, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ ја реализираше проектната активност според Нансен моделот за интеркултурно образование. Учениците учествуваа во забавните игри планирани како дел од дневната активност во рамки на неделната тема „Игри со имиња“.