• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Kутија на љубовта

На 11 февруари 2018 година, професорката Светлана Аспровска-Тодоровиќ ја реализираше проектната активност сопред моделот Нансен со учениците од прва и втора година. Активноста беше реализирана во духот на Св. Валентин, а учениците...

Новогодишна работилница

На 15-ти декември 2017 година, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ ја реализираше креативната работилница како дел од Нансен проектните активности за интеркултурно образование. Учениците заедно изработуваа честитки и новогодишни...

Мудри мисли

На 11 ноември 2017 година, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ ја реализираше проектната активност според Нансен моделот за интеркултурно образование. Активноста беше реализирана како дел од програмската секција „Јас и другите“...

Игри со имиња

На 1 ноември, 2017 година, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ ја реализираше проектната активност според Нансен моделот за интеркултурно образование. Учениците учествуваа во забавните игри планирани како дел од дневната...