• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Работилница за Нова Година

Во декември 2018. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, спроведоа креативна работилница во рамки на секцијата “Јас и другите”. Креативната работилница беше реализирана со подготовка на различни украси за Нова Година. Сите ученици го зајакнуваат степенот на самодоверба преку тимска работа, прекуактивен личен придонес и учествoto во создавањето на групен продукт.

Целите на активноста се да се поттикнат кооперативните односи во хетерогената етничка група, да се поддржува самоорганизацијата на учениците за време на реализација на заеднички активности, да се развие позитивен пристап кон волонтерството и младинскиот активизам во локалната заедница.