• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Тандеми и секции

Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
 Светлана Аспровска- Тодоровиќ  I, II  20  Јас и другите
Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
 Светлана Аспровска- Тодоровиќ  I, II  22  Јас и другите