• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Stereotipe kulturore

Gjatë muajit maj 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Stereotipe kulturore”. Për realizimin e këtij aktiviteti, nxënësit punuan në grupe....

Kujdesi për të tjerët është kujdes për veten

Më 21 mars 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan dy aktivitete në kuadër të temës “Kujdesi për të tjerët është kujdes për veten”. Në kuadër të kësaj teme u zhvilluan dy...

Ndjenjat e mia

Më 13 shkurt 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan punëtori në kuadër të temës “Ndjenjat e mia” nga Sekcioni “Unë dhe të tjerët”. Në këtë punëtori të realizuar me rastin...

Punëtori me temë “Bashkëpunimi”

Në janar 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan punëtori në kuadër të temës “Bashkëpunimi” nga Sekcioni “Unë dhe të tjerët”. Nxënësit diskutuan për...

Puntori për Vitin e Ri

Në dhjetor 2018, psikologu i shkollësSvetlana Asprovska Todorovik bashkë me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan punetori kreative në kuadër të sekcionit “Unë dhe të tjerët”. Punëtoria kreative u realizua me...

Shkollë pa dhunë

Në nëntor 2018, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todorovik me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore Konflikte, sekcioni Unë dhe të tjerët. Për realizimin e këtij...

Kujdesemi për kafshët shtëpiake

Më 23 dhe 24 prill 2018, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska-Todoroviq zbatoi punëtorinë e prillit së bashku me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit Nansen. Meqenëse shumica e nxënësve u interesuan për mirëqenien e...

Punëtoritë e marsit

Më 5 dhe 6 mars, profesoresha Svetlana Asprovska-Todorovikj organizoi aktivitete kreative dhe punëtori me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit Nansen. Tema e punëtorive ishte në frymën e 8 marsit dhe për ta shënuar atë,...