• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Kujdesemi për kafshët shtëpiake

Më 23 dhe 24 prill 2018, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska-Todoroviq zbatoi punëtorinë e prillit së bashku me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit Nansen. Meqenëse shumica e nxënësve u interesuan për mirëqenien e kafshëve shtëpiake, ata krijuan postera me mesazhe “Adapto një kafshë shtëpiake” si pjesë e punëtorisë.