• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Lojërat me emra

Më 1 nëntor, 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi aktivitetin e projektit sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor. Nxënësit morën pjesë në lojërat argëtuese të planifikuara si pjesë e aktivitetit të përditshëm nga tema javore “Lojërat me emra”.