• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Kutia e dashurisë

Më 11 shkurt 2018, profesoresha Svetlana Asprovska-Todoroviq realizoi aktivitetin e projektit sipas modelit Nansen me nxënësit e vitit të parë dhe të dytë. Aktiviteti u organizua në frymën e Ditës së Shën Valentinit gjatë të cilit...

Punëtoria e vitit të ri

Më 15 dhjetor 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi punëtorinë kreative në suaza të Nansen aktiviteteve të projektit Nansen për arsimim interkulturor. Nxënësit punuan kartolina dhe zbukurime dhe së bashku shijonin...

Thënie të mençura

Më 11 nëntor 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi aktivitetin e projektit sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor. Aktiviteti u realizua në suaza të programit “Unë dhe të tjerët” ndërsa tema e ditës ishte...

Lojërat me emra

Më 1 nëntor, 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi aktivitetin e projektit sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor. Nxënësit morën pjesë në lojërat argëtuese të planifikuara si pjesë e aktivitetit të...