• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Punëtoria e vitit të ri

Më 15 dhjetor 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi punëtorinë kreative në suaza të Nansen aktiviteteve të projektit Nansen për arsimim interkulturor. Nxënësit punuan kartolina dhe zbukurime dhe së bashku shijonin atmosferën festive.