• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Punëtoritë e marsit

Më 5 dhe 6 mars, profesoresha Svetlana Asprovska-Todorovikj organizoi aktivitete kreative dhe punëtori me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit Nansen. Tema e punëtorive ishte në frymën e 8 marsit dhe për ta shënuar atë, nxënësit zbatuan një anketë për “Modelet frymëzuese të grave në jetën tonë”. Nxënësit përpunuan përgjigjet dhe prezantuan përgjigjet më kreative dhe frymëzuese.